Zóny havarijního plánování pro objekty typu B (jev ÚAP č. 109)

Vymezené zóny havarijního plánování pro objekty nebo zařízení typu B, v nichž se skladuje nebo zpracovává nebezpečná látka v množství takovém, že může mít vliv na závažnou havárii s rozsahem přesahujícím území podniku a s vážně ohrožujícím vlivem na život a zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí, nebo jen vliv s velkou majetkovou újmou.

Additional Info

Created

Type

Author
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ