Odpadové hospodářství - jiná zařízení

Jiná zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, zařízení k odstraňování nebezpečného odpadu - vyjma skládek a spaloven (např. solidifikace, biologická úprava odpadů, kompostárny, recyklace, rafinace použitých olejů, regenerace rozpouštědel, předúprava odpadů)

Additional Info

Created

Type

Author
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ