Odpadové hospodářství - skládky (jev ÚAP č. 85)

Technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.

Additional Info

Created

Type
dataset

Author
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ