Maloplošná zvláště chráněná území (jev ÚAP č. 28 a 31)

Maloplošná zvláště chráněná území spravovaná Krajským úřadem Libereckého kraje a MŽP. .

Additional Info

Created

Type
dataset

Author
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ