ÚSES biokoridory regionální a nadregionální (jev ÚAP č. 21)

Regionální biokoridory ÚSES v Libereckém kraji mimo území VZCHÚ

Additional Info

Created

Type
dataset

Author
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ