Odpadové hospodářství - spalovny (jev ÚAP č. 86)

Zařízení ke spalování odpadů a zařízení k energetickému využívání odpadů (rozlišení stanovuje § 23 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).

Additional Info

Created

Type

Author
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ