Cycling Routes Prague (file)

Cyklistické trasy značené, doporučené a ostatní

Additional Info

Created

Type
dataset

Author
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (mikulova@ipr.praha.eu)