Public toilets Prague (linked)

Veřejné toalety jsou zmapovány v širším centru hl. m. Prahy a na kompletní dopravní infrastruktuře hl. m. Prahy. Pro veřejné toalety je možno zjistit otevírací dobu

Additional Info

Created

Type
dataset

Author
Útvar rozvoje hl. m. Prahy irova@ipr.praha.eu