WMS Katastralni mapy

Prohlížecí služba WMS KN poskytuje možnost prohlížet obraz katastrální mapy složený z DKM, KMD, KM-D a OMP. Služba splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Additional Info

Created

Type
service

Author