Maloplošná zvláště chráněná území vyhlášená Libereckým krajem na pozemcích určených k obraně státu (ÚAP)

Maloplošná zvláště chráněná území vyhlášená Libereckým krajem na pozemcích určených k obraně státu

Additional Info

Created

Type
dataset

Author
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství