Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

Datová sada Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, zpracovaného firmou Hydroprojekt Praha a.s. v roce 2004. Data jsou ve formátu SHP nebo pGDB, přesnost zpracování 1:10 000. V současné době jsou data průběžně editována pracovníky vodoprávních úřadů ORP prostřednictvím mapového serveru životního prostředí Libereckého kraje http://maps.kraj-lbc.cz. Na téže adrese jsou data zobrazena v projektu PRVKUK s přístupem pro přihlášené uživatele. Více informací: http://www.kraj-lbc.cz/iszp

Additional Info

Created

Type
dataset

Author
Irena Košková