Záplavová území - Q100 (území ve správě Povodí Labe s.p.) (jev ÚAP č. 50)

Administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplavené vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Additional Info

Created

Type
dataset

Author
Ing. Irena Košková