Záplavová území - aktivní zóna (území ve správě Povodí Ohře s.p.) (jev ÚAP č. 51)

Území v zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územního plánu, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. Platí zde omezení taxativně uvedená v § 67 vodního zákona. Jeho rozsah vymezuje vodoprávní úřad na základě návrhu správce toku v rámci stanovení záplavového území. POSLEDNÍ ZMĚNA 10.3.2014 Opatření obecné povahy - Změna stanovení záplavového území významného vodního toku Ploučnice v ř.km 93,70 – 98,60, tj. úsek od rozdělovacího objektu Chrastná až nad obec Janův Důl, v Osečné a Janově Dole Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území vodního toku Oldřichovský potok v ř.km 2,261 – 3,724 v Oldřichově na Hranicích, město Hrádek nad Nisou 17.3.2014 Opatření obecné povahy - Změna stanovení záplavového území Šenovského potoka ř. km 0,028 – 0,180 v obci Prysk

Additional Info

Created

Type
dataset

Author
Ing. Irena Košková