Objekty skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami (jev ÚAP č. 84)

Objekty nebo zařízení, v nichž se skladuje nebo zpracovává nebezpečná látka v množství takovém, že může mít vliv na závažnou havárii s rozsahem přesahujícím území podniku a s vážně ohrožujícím vlivem na život a zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí, nebo jen vliv s velkou majetkovou újmou. Vymezené zóny havarijního plánování jsou stanoveny pro objekty typu B.

Additional Info

Created

Type

Author
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ