Záplavová území - Q100 (území ve správě Povodí Ohře s.p.) (jev ÚAP č. 50)

Administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplavené vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. POSLEDNÍ ZMĚNA 10.3.2014 Opatření obecné povahy - Změna stanovení záplavového území významného vodního toku Ploučnice v ř.km 93,70 – 98,60, tj. úsek od rozdělovacího objektu Chrastná až nad obec Janův Důl, v Osečné a Janově Dole Opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území vodního toku Oldřichovský potok v ř.km 2,261 – 3,724 v Oldřichově na Hranicích, město Hrádek nad Nisou 17.3.2014 Opatření obecné povahy - Změna stanovení záplavového území Šenovského potoka ř. km 0,028 – 0,180 v obci Prysk

Additional Info

Created

Type
dataset

Author
Ing. Irena Košková