Nejčastější dotazy (FAQ)


O OpenTransportNet
OpenTransportNet je projekt spolufinancovaný Evropskou unií realizovaný od února 2014 do února 2017 pod číslem 620533. Více informací ohledně vize, cílů, projektových partnerů a výstupů naleznete na projektových stránkách.
OpenTransportNet poskytuje na své platformě různorodé služby:
 • Přístup k dopravním (geo)datům
 • Nástroje mapové kompozice k vytváření nových pohledů na data od dopravě
 • Komunitní sekci, kam lze umisťovat poptávky pro vývoj aplikací, či za jejich vyřešení získávat odměny
 • Pokročilé vizualizace dopravních dat skrze webové rozhraní
 • Přístup do otevřených API a open source komponent
 • Přehled aplikací vytvořených projektem OTN, včetně crowdsourcingových nástrojů
Chcete-li se dozvědět více o našich službách a výsledcích, dozvíte se o nich v našich publikacích a bílých knihách publikacích a bílých knihách.
Abyste o našem projektu zjistili více, navštivte jeho projektových stránkách Abyste s námi byli stále v kontaktu a měli přehled o nejnovějším dění, přidejte se k nám na Facebook, Twitter a LinkedIn. Na stránkách projektu se také můžete přihlásit k odebírání měsíčního věstníku.

Přidejte se k OpenTransportNet
Na domovské stránce centrálního OTN hubu klikněte na "Registrovat" v pravém horním rohu. Vyplňte Vaše osobní údaje, zvolte si heslo a vyberte si domovský hub. Pokud hub Vašeho města není zatím v seznamu, vyberte si prosím hub centrální. Můžete se registrovat také pomocí Vašeho facebook účtu.
Chcete být součástí sítě partnerských měst OTN? Registrujte se jako nový uživatel skrze centrální OTN hub a vyplňte dotazník ve kterém vyjádřete to, co Vás zajímá a o co byste měl zájem. Následně se s Vámi spojí zástupce OTN týmu, aby s Vámi probral další detaily.
Pokud se chcete stát součástí sítě partnerských měst OTN, vyplňte aplikační dotazník a my se s Vámi spojíme. Již teď si můžete přečíst náš OTN stručný návod k získání základních informací k nastavení Vašeho vlastního městského hubu.
Konkrétní parametry úprav budou s Vámi probrány až po tom, co náš zástupce se s Vámi osobně spojí. Abyste měli představu, lze upravit logo, vložit Vaše osobní, barevné schéma, obrázky na domovské stránce, texty na úvodní stránce i ve specifických sekcích. Pokud Váš kýžený jazyk není v současné nabídce OTN platformy, s Vaší pomocí budou vytvořeny překlady do Vámi vybraného jazyka.

Kontakt OpenTransportNet
Potřebujete radu experta? Experti na otevřená data, geografické informační systémy a dopravu jsou Vám k dispozici. Najdete na ně kontakt skrze centrální OTN hub v sekci Kontaktujte experta.
Vyplňte kontaktní formulář a zástupce OTN se Vám co nejdříve ozve!

Zpráva Vašeho účtu
Můžete si obnovit heslo klinkutím na "Zapomenuté heslo" v menu Registrace. Vyplňte Vaši emailovou adresu, která byla zadána při Vaší registraci. Nové heslo pak bude následně posláno na Váš email.
V momentě, kdy se přihlásíte, můžete spravovat detaily Vašeho účtu skrze kliknutí na Vaše jméno či profilový obrázek v pravém horním rohu stránky. V tomto menu můžete nastavit Vaše profilové foto, či Vaše uživatelské údaje. Vámi preferovaný městský hub můžete změnit stiskem poslední záložky "Vlastní pole".
Jazyk OTN stránek můžete změnit v pravém horním rohu stránek. (Pozn.: tato možnost je momentálně v testovací fázi)

Data
Podporované datové formáty prostorových dat jsou: geoJSON, WMS, KML, CSV, XLS a XLSX. Data ve formátu geoJSON, WMS či KML jsou přímo uloženy na OTN hubu a jsou dostupné pro mapové kompozice. Tyto formáty jsou standardizované pro reprezentaci geografických dat a tato data tedy nepotřebují žádné další zpracování pro jejich fungování v rámci OTN hubu. Data ve formátech CSV, XLS a XLSX musí mít předem danou strukturu, aby mohla být uložena v OTN hubu a také dostupná pro mapové kompozice.
Data ve formátech CSV, XLS a XLSX musí mít následující strukturu:
 • Samotným datům předchází záhlaví sloupců definující název atributů
 • Data musí obsahovat geografickou lokalizaci (např. souřadnice zeměpisné šířky a délky)
 • Pro data v excelovkých formátech musí být data uvedena na prvním listu označeném 'List1'
Pokud data, která chcete nahrát splňují výše uvedené podmínky, jsou hubem automaticky převedena do standardizovaných formátů prostorových dat a uživatel je následně obeznámen zda tento převod byl úspěšný, či nikoliv.
Najeďte na menu "Mé příspěvky" a vyberte záložku "Datové sady". Tímto se dostanete k formuláři pro vyplnění informací vztahující se k datové sadě. Soubor, ke kterému budete informace vyplňovat, můžete buď přímo nahrát, či ho vybrat z těch, které jsou již na OTN hubu uloženy (tj. propojit). Pokud propojíte datovou sadu a tento metadatový záznam o ní, budou tyto dva soubory udržovány aktuální...... Povinná pole pro vyplnění tohoto formuláře jsou Název, Soubor/Link, Formát a Poznámky. Tyto pole jsou důležité pro vytvoření řádného metadatového záznamu o nahrávané či nahrané datové sadě. O úspěšnosti nahrání souboru na OTN hub je uživatel informován zprávou zobrazenou na obrazovce monitoru. Pokud vše proběhne v pořádku, vytvoří se propojení mezi datovou sadou a informací k této sadě vztažených (tj. metadat).
Metadatový záznam je uložen pro každou nahranou či propojenou datovou sadu ve struktuře OTN hubu. Metadata umožňují nalezení a získání datových sad uložených v OTN hubu. Metadatový standard používaný v projektu OpenTransportNet je GeoDCAT-AP.

Mapcomposities
Vytvořit mapovou kompozici či vizualizaci dat lze skrze tlačítko "Prozkoumejte mapy" na domovské stránce OTN hubu. Kliknutím na "Prozkoumejte mapy" se otevřenou nástroje mapové kompozice, kde v pravé části stránky je mapové okno lokalizované na Váš městský hub na podkladě OpenStreetMap a v levé části je menu pro tvorbu kompozice. V tomto menu lze nalézt volby pro:
Mapové kompozice - seznam dostupných (veřejných a Vašich soukromých) mapových kompozic filtrovaných pomocí rozsahu mapového okna
Spravovat a stylovat vrstvy - zde lze zvolit podkladové mapy (topografickou či satelitní) a je zde uveden přehled datových vrstev Vámi přidaných do mapy. Lze zde měnit styl jednotlivých vrstev
Přidat vrstvy - zde naleznete soupis dostupných datových sad uložených na OTN hubu, které můžete přidat jako vrstvu do mapy; Kód pro vložení mapy - zde můžete do kompozice vložit externí datovou vrstvu (ve formátu WMS, KML či GeoJSON). Tato vrstva nebude nahrána na OTN hub, ale lze ji uložit v rámci mapové kompozice
Uložit kompozici - uložení Vámi vytvořené mapové kompozice na OTN hub. Je nutné vyplnit jméno kompozice, abstrakt popisující danou kompozici a rozhodnout, zda má být Vaše kompozice veřejná (tj. viditelná ve vyhledávání kompozic), či nikoliv.
Pro přidání datové sady do mapy, klikněte na "Přidat vrstvy" v levém menu. Obejví se seznam dostupných datových vrstev (datových zdrojů). Data jsou filtrována pomocí rozsahu mapového okna, či pomocí klíčových slov. Kliknutím na tlačítko "VÍCE" získáte rozšířené možnosti vyhledávání. Najetím kurzorem myši na mapové okno se v seznamu datových vrstev zvýrazní modrou barvou ty, které svým rozsahem zasahují do místa kurzorem určeného. Datovou vrstvu přidáte do mapy kliknutím na tlačítko "+" vpravo od názvu vrstvy. Obsah této vrstvy je následně zobrazen v mapovém okně a menu se automaticky přepne do volby "Spravovat a stylovat vrstvy".
Datovou vrstvu můžete z mapy odstranit v menu "Spravovat a stylovat vrstvy". V oddílu "obsah mapy" klikněte na vrstvu a u ní se objeví ikona pro odebrání vrstvy (reprezentovaná obrázkem popelnice). Kliknutím na tuto ikonu vrstvu z mapy odstraníte.
Zobrazení či skrytí datové vrstvy přidané do mapy lze provést v menu "Spravovat a stylovat vrstvy". U každé datové vrstvy je ikona oka. Když je oko otevřená, vrstva je viditelná, když se na ikonu klikne a oko se přeškrtne, je vrstva skrytá.
Vzhled vrstev zobrazených na mapě lze změnit v menu "Spravovat a stylovat vrstvy". Více informací o vrstvě přidané v mapě můžete nalézt po kliknutí na její název. Zde naleznete několik možností k úpravě jejího vzhledu:
 • Lze měnit průhlednost vrstvy
 • v sekci "VÍCE" naleznete ikonu lupy, která danou vrstvy zobrazí v jejím plném rozsahu na mapě
 • dále ikonu písmene "A", přes kterou lze měnit název datové vrstvy a v neposlední řadě také ikonu montážního klíče
 • která upravuje vizualizaci datové vrstvy. V závislosti na typu dat (bodová, liniová, polygonová) lze měnit grafické proměnné (tloušťka čáry, barva, výplň, ikona).
 • Ikona zobrazující popelnici slouží k odstranění datové vrstvy z mapy.
Vzhled vrstev zobrazených na mapě lze změnit v menu "Spravovat a stylovat vrstvy". V sekci "VÍCE" naleznete ikonu montážního klíče, která upravuje vizualizaci datové vrstvy.
 • Pro změnu stylu bodové vrstvy: lze upravovat prvky ve formě bodů či ikon. Ze seznamu dostupných ikon si lze vybrat Vámi kýženou a měnit u ní barvu ikony, barvu kontury a její tloušťku.
 • Pro změnu stylu liniové vrstvy: lze upravovat tloušťku a barvu linie.
 • Pro změnu stylu polygonové vrstvy: lze měnit barvu výplně, kontury a její tloušťku.
Mapovou kompozici lze uložit v záložce menu s názvem "Uložit kompozici". V této záložce je třeba vyplnit jméno kompozice a abstrakt, obsahující popis mapové kompozice. Aby Vámi uložená kompozice byla dostupná veřejnosti, je třeba zaškrtnout volbu "Veřejná" pod náhledem Vaší mapové kompozice. V oddílu "Rozšířené možnosti" lze doplnit klíčová slova vztahující se ke kompozici (pro její lepší vyhledávání) a je automaticky nastaven rozsah kompozice dle aktuálně zobrazeného mapového pole. Po stisknutí tlačítka "Uložit" se objeví hláška o úspěšném uložení kompozice. POZOR: Pro uložení kompozice je třeba být přihlášen do OTN platformy!
Mapové kompozice lze sdílet srkze záložku menu ss názvem "Mapové kompozice". V seznamu dostupných mapových kompozic stiskněte ikonu "Sdílet", abyste získali odkaz pro její sdílení. Tento odkaz lze sdílet pomocí vnoření mapové kompozice do webové stránky (pomocí tagu iframe) či pomocí sociálních sítí. Tento odkaz povede zpátky na OTN platformu, kde bude kompozice zobrazena v mapovém okně.

Aplikace a služby
Aplikace a služby slouží jako prostor pro vývojáře, k nahrávání jejich vlastních aplikací a služeb spojených s publikovanými poptávkami pro vývojáře, komponent a zásuvných modulů využívající daotové sady OTN, mapových kompozic, rozšíření existujících OTN nástrojů a API. Pro každou službu či aplikaci je vytvořena samostatná stránka s detailními informacemi, kde návštěvník může přímo vkládat komentáře týkající se využívání, nastavení, vývoje služby či aplikace.
Pro přidání služby či aplikace do platformy OTN je třeba být přihlášen. Na domovské stránce OTN hubu klikněte na "Aplikace a služby" a dále máte možnost stisku tlačítek "Přidejte vlastní aplikaci" či "Přidejte vlastní službu". Následně se objeví formulář, ve kterém vyplníte všechny podstatné informace k nahrání služby či aplikace na OTN hub.

Poptávky pro vývojáře
Na domovské stránce OTN hubu najdete sekci "Poptávky pro vývojáře". V této sekci najdete přehled poptávek pro každý městský hub.Je zde prostor pro jedince i administrátory městských hubů ke zveřejňování poptávek pro vývojáře, tj. publikovat nápady založené na datových sadách OTN a žádat vývoj služeb či aplikací, které ještě nejsou k dispozici. Uživatelé, kteří mají kýžené dovednosti, mohou na danou poptávku reagovat a po jejím úspěšném vyřešení být odměněni (ve formě voucherů či i peněžní odměny). Tyto poptávky vytváří inovativní přístupy k existujícím řešením, ať už pomocí jejich rozšíření či jejich transformací pro nové použití.
Přihlášení uživatelé mohou procházet publikované poptávky pro vývojáře a reagovat na ně. Pomocí tlačítka "Reagovat" buď v přehledu výzev či v popisné stránce jedné každé výzvy, se uživvatel spojí s poskytovatelem této výzvy, přičemž na uživatele může čekat i zajímavá odměna po úspěšném vyřešení výzvy.

Vývojářské nástroje
Na domovské stránce OTN hubu najdete sekci "Vývojářské nástroje". V této sekci najdete informace pro ty, kteří chtějí použít data, OTN nástroje či API. Naleznete zde také odkaz na GitHub projektu OpenTransportNet, kde naleznete zdrojé kódy těchto nástrojů.

Mé příspěvky
Na domovské stránce OTN hubu najdete sekci "Mé příspěvky". V této sekci můžete upravovat Vaše datové sady, poptávky pro vývojáře, služby a mapové kompozice (viz takto nazvané záložky). V rámci každé záložky je možno upravovat práva k daným příspěvkům.
Správci městských hubů mají právo upravovat všechny datové sady, služby, aplikace a poptávky. Také mají práva pro správu datových sad importovaných z již existujícího externího městského datového portálu.