Vývojářské nástroje
Přístup k OTN otevřenému API a k Open Source Code komponentám.
Metadatový profil OTN

Metadata OTN jsou vystaveny pomocí GeoDCAT-AP pro prostorová data a DCAT-AP pro neprostorová data. V obou případech se jedná o evropské standardy založené na W3C DCAT standardu pro popis databází. Prostorová data jsou také označeny pomocí INSPIRE metadatového profilu, který je evropským standardem pouze pro prostorová data. GeoDCAT-AP umožňuje navázat INSPIRE metadata na DCAT formát. Více informací, jak jsou metadata v rámci OTN řešena, jsou uvedeny v sekci 3 prvního dokumentu White Paper, který je k dispozici zde.

Pro více informací o zmíněných standardech navštivte následující odkaz:

Jak mohu opětovně použít data?

Všechny datové sady dostupné v rámci OTN mohou být staženy pomocí tlačítka "Stáhnout" na detailní stránce dané datové sady, e.g. Public bike stations "Vélo" | Antwerp. Toto tlačítko můžete vidět na spodní části obrázku pod textem:

Mapové kompozice mohou také být sdíleny pomocí unikátního odkazu. Stačí jednoduše kliknout na ikonu sdílení hned vedle mapové kompozice a získat tak odkaz pro sdílení/zapouzdření vybrané mapové kompozice tak, jak je ukázáno na obrázku níže:

Stránka OTN na GitHubu

OTN Hub je vytvořen na technologii Liferay s použitím několika portletů, které integrují moduly pro vizualizaci a další moduly použité v rámci OTN platformy. Zdrojové kódy této OTN Liferay instance jsou k dispozici na: https://github.com/opentransportnet/liferay

OTN Mobilní aplikace [Beta]

Mobilní verze OTN umožňuje uživatelům prohledávat existující datové sady, vytvářet mapové kompozice a sdílet je na sociálních sítích. Tato funkce je stále v beta verzi, další funkce (jako ukládání mapových kompozicí) budou následovat! Repozitář zdrojových kódů naleznete na: https://github.com/hslayers/cordova

WebGLayer

WebGLayer je knihovna JavaScriptu zaměřená na rychlou interaktivní vizualizaci velkých vícedimenzionálních prostorových dat promocí propojených pohledů na data. Tato knihovna je založená na technologii WebGL a používá GPU pro rychlou filtraci a zobrazování dat. Pomocí běžně dostupného hardwaru umožňuje tato knihovna vizualizovat statisíce prvků s několika atributy najednou a to pomocí heat mapy nebo mapy obsahující bodové znaky. Tato knihovna dokáže také zobrazovat data z knihoven třetích stran (jako např.: OpenLayers, Leaflet, GoogleMap API). Stránky této knihovny jsou: http://jezekjan.github.io/webglayer/ a zdrojový kód je dostupný na https://github.com/jezekjan/WebGLayer

Vizualizace nehod ve Spojeném králoství pomocí zmíněné knihovny je k dispozici na: http://www.opentransportnet.eu/web/guest/app-details?id=1

RML

Jazyk pro mapování RDF (RDF Mapping Language, RML - http://rml.io/) poskytuje řešení pro doménově založený model odvozený z několika heterogenních datových zdrojů. A to ve škálovatelné, integrovatelné a interoperabilní formě RDF, což je převládající forma pro Linked Data. RML formalizuje mapování, které definuje, jakým způsobem jsou z jednotlivých datových zdrojů tvořeny RDF trojice (subjekt – predikát – objekt). Toto mapování, založené na RDF trojicích, jsou RML procesorem interpretovány a jeho pomocí je vytvořeno RDF pro zdrojová data. RML is definován jako superset mapovacího jazyka R2RML doporučovaným W3C, který mapuje data v relačních databázích do datového modelu RDF. RML rozšiřuje možnosti a zaměření R2RML tak, aby umožnil definovat mapování i v jiných formátech.

Propojená (linked) dopravní data a DATEX formát

http://vocab.datex.org/

"Klikněnte na odkaz nahoře pro více informací o transformaci do linked data formátu DATEX. Můžete získat ukázkové případy užití, další příklady a nástroje pro vývojáře pro další vývoj nových ideí a aplikací"